Murarkitektur i Tønsberg:
Tønsberg Domkirke

I et kommunestyremøte 2. mai 1855 ble det besluttet at det skulle reises en ny kirke på den gamle Lavranskirkens grunn (St. Laurentii), delvis på ruinene av den gamle middelalderkirken. Denne kirken ble revet i årene 1811-14. Tegninger til den nye kirken ble utført av stadskonduktøren i Kristiania, Christian Heinrich Grosch.

Allerede før byggingen ble igangsatt hadde Tønsbergs forretningslivs ruvende skikkelse, Svend Foyn, grepet inn. Han ga 4 000 spd til kirkebygget mot at det ble foretatt enkelte endringer i de foreliggende planer. Han ønsket seg en kirke orientert øst-vest, uten gallerier, og med større grunnplan. Nye planer der disse endringene var tatt til følge ble utført av Grosch, og vedtatt i kommunestyret i 1856. Byggearbeidene beløp seg i alt til 30 853 spd.

Byggingen av kirken ble ledet av ingeniørmajor Paul Thrane, og 19. desember 1858 ble Tønsberg kirke innviet av Kristianias biskop Jens Lauritz Arup. Festmiddagen etter innvielsen ble holdt i Svend Foyns hjem, like over gaten for kirken.

Kirken er en langkirke bygget i upusset rød tegl, utført i en enkel, nygotisk stil. Den har et høyt midtskip flankert av to lavere sideskip, adskilt fra midtskipet med to søylerader. Øvre del av kirketårnet er oktogonalt, en form som videreføres i spiret.

Svend Foyn betalte for døpefont og en stor Kristus-gruppe utført av billedhuggeren Christopher Borch. Døpefonten ble laget som en tvilling av den som ble bestilt til Vartov kirke i København.

Altertavle, kirkeskip og prekestol er hentet fra den gamle Mariakirken. Den eldste av de tre kirkeklokkene ble tilvirket i 1530 og stammer fra Mariakirken, den nest eldste er fra Lavranskirken og er fra 1685, mens den yngste ble gitt som gave i 1939 fra Tønsberg Sparebank i forbindelse med kirkens restaurering. Restaureringen ble ledet av arkitekt Arnstein Arneberg. Kirkens glassmalerier er utført av Per Vigeland.

Tunsberg bispedømme ble opprettet i 1948, og dermed fikk denne kirken status som domkirke. På kirkens tomt ble det i 1915 avduket en statue av Svend Foyn, utført i bronse, helfigur, av billedhuggeren Anders Svor.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
http://www.tonsberg.kirken.no/index.jsp?showmenu=89&page=151853
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Svend_Foyn/utdypningChristian Heinrich Grosch

Arnstein Arneberg

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Kirkens langside

Kirken sett fra Slottsfjellet

Kirken med Svend Foyns hus og den gamle presteboligen

Blikk fra Anders Madsens gate

Detalj av trappegavl og kirkespir

Detalj av veggparti og sideinngang

Detalj av sideinngang

Detalj av dør

Detalj av vindu

Svend Foyn: Statue utført av Anders Svor, 1915Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no