historisk:
Vinkel og passer på arc!s sider

Symbolet arc! har valgt som visuell ledsager er av svært gammel dato, og har i den senere tid mest blitt assosiert med hemmelige ordener og mystikk. De ulike frimurerlosjer sitter nærmest igjen som enebrukere av symbolet; arc! ønsker å bringe det tilbake til arkitekturens domene, slik at det ikke lenger kun blir å finne i de spekulerende sfærer.

Da konkurransen om Kristianias nye rådhus ble avviklet i 1877, ble det kåret et vinnerutkast, utført av arkitekt Waldemar Ferdinand Lühr, kalt "Vinkel og passer". Dette demonstrerer at arkitektursymbolet på den tiden fremdeles var i bruk, og ble forstått som sådant. (Dessverre ble ingen av datidens rådhusutkast bragt til utførelse. Alle de premierte utkast er siden forsvunnet.)

Man finner også igjen symbolet endel år senere, der det er med å pryde ruggen til boken Norsk kunsthistorie. Denne kom ut i 1927.

Dagens arkitektstand føler kanskje at dette symbolet er noe gammelmodig og fremmed, som det ikke passer å dra med seg når man utfører minimalistiske eller futuristiske kreasjoner. Men poenget må vel være å understreke fagets alder og tradisjoner, slik man gjør det innen håndverkeryrkene, der man etter oppnådd mesterbrev har retten til å benytte standens symbol.

 
Geir Tandberg Steigan

© 2000 arc!