Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 10

Denne hjørnegården til Apotekergaten ble oppført i 1906-07 for handelsborger Peder Didriksen Stafseth ved arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Stafseth var fra Skodje, og etablerte seg som handelsmann i Ålesund i 1880-årene, hvor han drev kolonialhandels og vinhandel, og med tiden også jernvareforretning. Kielland tegnet også Apotekergaten 9a og 9b for Stafseth.

Apotekergaten 10 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med et dominerende midtparti som defineres av en bratt frontgavl og en svungen balkong. Fasadens venstre flanke er avrundet, og forhøyet i et tårnoppbygg kronet av en tårnhjelm. Første etasje har store, kurvehankbuede butikkvinduer med enkel stukkbelistning. Undersiden av det hengende tårnpartiet er ornamentert med frodig stukkdekor. I brystningsfelter og gesims er det rik bladornamentikk og organiske ornamentale former. Stiluttrykket er jugend, blant annet med nyromanske trekk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 31 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde blant andre stadsdyrlege og kjøttkontrollør Nils Tomberg, skomakermester Hans Svendsen, manufakturhandlerske Johanne Horghjem og kasserer ved Søndmør Dampskibsselskab Elling Olsen Gotten. Sistnevnte åpnet i 1918 Ålesunds første reisebyrå.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Ålesund: om by og næringsliv: Nordvest forl., 1998
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Jens Zetlitz Monrad Kielland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Perspektiv langs Apotekergaten

Gavlmotiv

Detalj av hjørnetårn

Detalj av hjørnet

Detalj av inngangsparti

Detalj av balkong

Detalj av vindu

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no