Jugendstil i Ålesund:
Svaneapoteket, Apotekergaten 16/Kirkegaten 1

Denne bolig-og forretningsgården ble oppført i 1905-07 for apoteker Jørgen Anton Johnsen Øwre, ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Gården dekker tre fjerdedeler av et lite kvartal, og har hovedfasader mot Apotekergaten og Norges Bank. Gården var fra begynnelsen todelt, og den delen som fikk adresse til Kirkegaten ble bygget for utleie av boliger og forretningslokaler. Apotekergaten 16 ble reist for apotekeren selv, som lokaler for apotekutslaget, og med bolig for apoteker Øwre og familien.

J. A. J. Øwre tok over driften av Aalesunds Apotek i 1884, en virksomhet som hadde vært i familiens eie siden 1824. Den ble grunnlagt av Peder Jalles Øwre, og fikk i 1884 navnet Svaneapoteket. J. A. J. Øwre var adoptert inn i familien av den ugifte apoteker Peder Leth Øwre. Svaneapotekets gamle gård gikk tapt ved bybrannen i 1904.

Svaneapotekets gård er bygget i tegl over to fulle etasjer, og har avrundede hjørner, samt tårn- og gavloppbygg. Fasadene er gjennomgående forblendet med fin- og grovhuggen granitt, og har asymmetrisk grunnkomposisjon. Eksteriørets dominerende parti er hjørnet hvor apotekets inngang er lagt. En butt søyle markere inngangspartiet, og øverst kneiser et høyt, slankt tårn kledt med skifer og kobber, flankert av en svungen, oppbrutt gavl. Butikklokalene i første etasje har store, kurvehankbuede vinduer. I annen etasje er vindusfasongen varierende. Her er balkonger i smijern og granitt, og et hengende karnapp i fasaden mot Norges Bank.

Ornamentikken er utført i finhuggen granitt, og bygger på stiliserte arkitektoniske grunnformer og dyreskikkelser, med innslag fra stavkirkenes organiske ornamentikk og enkelte florale motiver. Disse elementer gjentas i dører og annen utsmykning. Utleiegården er gjennomgående enklere artikulert enn hoveddelen. Kobbhusene i det skifertekkede taket er lave, med en svungen form. Stiluttrykket er en meget godt gjennomført jugendstil, utført med en sammenkomponering av et tungt, kraftfullt uttrykk og fint proporsjonerte detaljer. Bygningen regnes blant hovedverkene innen den norske jugendstilen.

Ved folketellingen anno 1910 bodde familien Øwre i nr. 16. Her var sogneprest Gregers Wulfsberg og hustru innlosjert, og to av apotekerens assistenter bodde dessuten her. I Kirkegaten 1 bodde legen Fredrik Lorentzen med familie.

I 2003 ble Jugendstilsenteret åpnet i bygningen.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Aalesunds historie. 2, Bugge, Kristian, Aalesund: Sundmørsposten's Bok- & Akcidenstrykkeri, 1923
http://no.wikipedia.org/wiki/Jugendstilsenteret
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Hagbarth Schytte-Berg

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Perspektiv fra Apotekergaten/Kirkegaten

Perspektivbilde


Detalj av hjørne


Detalj av gavloppbygg


Detalj av fasadeparti med karnapp


Detalj av hjørne


Detalj av hjørne


Detalj av balkong, med årstallet 1907


Detalj av hjørne


Detalj av hjørne


Detalj av kapitel


Detalj av inngangsparti


Detalj av inngangsparti


Detalj av treskjæringsarbeider


Detalj av treskjæringsarbeider


Detalj av treskjæringsarbeider


Fra spisestuen


Detalj av blyglassvinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no