Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 6

Denne hjørnegården til Bakkegaten ble oppført i årene 1904-07 for for kjøbmand og fiskeforretningsinnehaver Peder Devold fra Grytten ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Peder Devold etablerte en tranfabrikk allerede i 1872, etter at han hadde vært handelsbetjent hos handelsmannen Johannes Bache. Også før bybrannen i 1904 hadde Devold en forretnings- og boliggård i Apotekergaten.

Devolds forretning førte fersk fisk av mange slag og "alle sorter tran". Peder Devold var dessuten eier av flere fiskefartøyer.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med et fundament i grovhuggen sten, og enkel artikulering med pussdetaljer. Fasadene preges ellers av glatte flater og asymmetrier. Den svungne balkongen har dekor som minner om norrøn ornamentikk. Hjørnet markeres ved et tårnoppbygg kombinert med en spiss gavl. Gavlen har senere fått et mistilpasset vindu. Stiluttrykket er en enkel og ren jugendstil.

Omkring 1910 hadde redaktør Lyder P. C. B. Hermanstorff, tidligere adjunkt ved Drammens offentlige høiere skole tilhold i gården.

Huset har i mange år huset Eidsvik Skipshandel.

Kilder:
http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=797
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde - 1911-1913
PronovaJugendstil i Ålesund

Hagbarth Schytte-Berg

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av butikkinngang

Detalj av butikkvindu

Detalj av balkong

Annonse fra adressebok anno 1909Geir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no