Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 8

Denne hjørnegården til Bakkegaten ble oppført 1904-05 for kjøpmann Andreas Rasmussen, ved arkitekt Sigurd Lunde.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, i delvis skrånende terreng. Gården har et avrundet hjørne som avsluttes oventil av et rundt tårnoppbygg. Begge gatefasadene har runde frontgavler med særegne,

”kvartvinduer” som hovedmotiv. Dette er typisk for flere av Lundes gårder i Ålesund. Fasaden mot Apotekergaten bygger på et symmetrisk utgangspunkt, med komposisjonen av hjørnet som avvik. Ellers er vinduene i annen og tredje etasje parstilt. I den asymmetriske fasaden mot Bakkegaten er vinduene bredere, og aksene enkeltstående. Tredje etasjes brystningsfelter, samt mindre felter i tårnoppbygg og gavler, er utstyrt med barokkpreget stukkornamentikk. Grupperte, vertikale slisser skiller vindusaksene, og gesimsen artikuleres av et enkelt bånd i bølgende mønster. Utover dette er fasaden glattpusset. Det skifertekkede taket er utstyrt med lave takarker, og første etasje er nok noe forenklet i forhold til det opprinnelige utseendet. Stiluttrykket er jugend.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 25 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde blant andre seilmakermester Ludvig Karl Gustav With, folkeskolelærerinnene Amalie Ibenfeldt, Astrid Ibenfeldt og Ulrikke Krag, samt kolonialhandlerne Peter Eidsvik og Erik Hansen.

Kjøttforretningen Dalen har hatt tilhold i gården i flere tiår.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av tårnoppbygg

Detalj av veggparti

Detalj av gavloppbyggGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no