Jugendstil i Ålesund:
Ålesunds Avis, Brunholmgaten 10

Denne markante bygningen ble oppført i årene 1905-07 for bagermester Johannes Haugland fra Nordfjordeid, ved arkitekt Harald Krohg Stabell. Haugland eiet også en gård på Brunholmen før bybrannen i 1904. Ankerjernene i fasaden danner teksten "1905 O. H.", antagelig for Hauglands sønn Oskar.

Brunholmgaten 10 er oppført i pusset tegl, og har en karakteristisk, borglignende hovedfasade som gir et monumentalt preg. Hovedmotivet er den brede, flate gavlen, flankert av to runde tårn. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med parstilte rundbuevinduer innenfor større rundbuer i første etasje. Fasaden er sparsomt dekorert, og utført i en eklektisk stil preget av nybarokk og nyromansk stil, behandlet på jugendstilens maner.

Gården er kalt "Ålesunds Avis", etter avisen som hadde sine lokaler her en årrekke, med redaksjon, trykkeri og ekspedisjon.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde - 1911-1913
http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=3534
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Harald Krohg Stabell

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavl

Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no