Jugendstil i Ålesund:
Gaaseidegården, Brunholmgaten 16

Denne leiegården ble oppført 1905-06 for kjøpmann Peder Hansen Øvrebust Gaaseide fra Stordalen, ved arkitekt Harald Krohg Stabell. Gaaseiede var handelsborger og selveiende gårdbruker på Vandberg ved Gåseide, og eide før bybrannen en leiegård i Toldbodgaden. Han ble kalt Gåsi-Pe, var også involvert i issaging, og eide skomakerverksted, trandamperi og garveri.

Brunhomgaten 16 er oppført i pusset tegl over tre og en halv etasje. Med unntak av inngangspartiets plassering er gatefasaden symmetrisk komponert. Midtpartiet er markert med en svungen midgavl. Gårdens mest bemerkelsesverdige trekk er artikuleringen av første etasjes vinduer. De avrundede, rundbuede åpningene er i overkant kvadrert, og i nederkant markert med innoverskrånende partier. Ellers i fasaden fremstår konsoller og pilastre nærmest som stiliserte geometriske elementer. I toppetasjen domineres frontgavlen av tre smale vinduer. Stiluttrykket er jugend.

Vindusrutene er skiftet ut, slik at gården har tapt noe av sitt opprinnelige preg. Det er også satt inn en inngangsdør av nyere dato.

Ved folketelllingen anno 1910 bodde gårdeier Gaaseide i en av gårdens ni leiligheter med sin hustru. Blant leieboerne var skipsfyrbøter Andreas Hagen og fiskerne Peder Fiskerstrand, Helmar Vadseth, Matheus Strande og John Amundsen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
http://home.c2i.net/borgundbladet/lokalhis.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Harald Krohg Stabell

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no