Jugendstil i Ålesund:
Buholmgården, Buholmgaten 5

Denne smale gården ble oppført 1904-06 for Laurits Iversen Buholm ved arkitekt Sigurd Lunde. Iversen var fisker, og hadde også før bybrannen en eiendom i Buholmgaten.

Buholmgaten 5 er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk komposisjon i gatefasaden. Fasaden har en tydelig tredelt inndeling, med rustikerte pussflater adskilt av enkle, vertikale bånd. Under vinduene finnes brystningsfelter med enkle linjemotiver. Tredje etasjes vinduer er stikkbuede. Fasadens hovedmotiv er den lave, svaiede midtgavlen. Her er et lite, ovalt vindu, omkranset av bladdekor i stukk. Stiluttrykket er en enkel, barokkpreget jugendstil. Det er senere foretatt foreklinger av fasadens uttrykk ved utskiftning av vinduer og dører.

Ved folketellingen 1910 bodde 19 personer på denne adressen, fordelt på fire leiligheter. Her bodde gårdeier Laurits Buholm med familie, og blant leieboerne var stuert Arthur Andersen og fisker Ludvig Hansen.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://alesund.kommune.no/Jugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av frontmotivGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no