Jugendstil i Ålesund:
Devoldvillaen, Einarvikgaten 7

Denne høytliggende villaen ble oppført i årene 1905-06 for Laura Helene Devold, enke etter ulltrikotasjefabrikkeier Ole Andreas Devold, ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Huset hadde lenge adressen Hans Strøms gate 2.

Ekteparet Devolds sønner videreførte fabrikken under navnet O. A. Devolds sønner AS. Laura Devold var født Birkeland, og var enke etter kjøbmand Ole Christian Bull da hun ble gift Devold. Devoldvillaen ble etter få år solgt til fiskegrosserer Henrik Hoff, og senere kom den i rør- og jernvarehandler Ytterdals eie.

Villaen er bygget i pusset tegl over to og en halv etasje på en høy kjelleretasje, med utgangspunkt i en rektangulær grunnflate med flere fremspring i form av risalitter, karnapper og terrasser. Komposisjonen er gjennomgående asymmetrisk. Hovedfasaden har en åpen nisje med stor, avrundet åpning i venstre flanke. Høyre flanke har et avrundet karnapp og et rundt gavlparti. Myke former bidrar til at de ulike kompositoriske og dekorative elementer stedvis glir over i hverandre. Gesimspartiet er karakteristisk, med den innfelte, ornamentale frisen. De dekorative elementer preges gjennomgående av arkitekt Schytte-Bergs egenartede uttrykk, med stukkornamenter utført i stiliserte former inspirert av norske fabeldyr, treskurd og middelalderske stenarbeider. Alt dette håndtert innenfor jugendstilens organiske formspråk. Det finnes en mengde forskellige vinduer, alle utformet med tanke på det motiv de utgjør en del av. Det svaiede valmtaket er tekket med skifer.

Villaen regnes blant de fremste arbeider innenfor jugendstilen her til lands, og i Odd Brochmanns verk ”Bygget i Norge” utpekes huset til ”jugendperiodens mest typiske villa”.

Både husets interiør, eksteriør og den omkringliggende haven er fredet. Fra 1984 var villaen i Ålesund Boligbyggelags eie, og i denne perioden er den benyttet som kontorer. Devoldvillaen ble igjen tatt i bruk som bolig i 2011.

Kilder:
Plakett, 1998
http://www.smp.no/nyheter/article340194.ece
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø): http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1404
http://www.familysearch.org/Jugendstil i Ålesund

Hagbarth Schytte-Berg

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Perspektiv fra nord

Perspektiv fra syd

Havefasadens høyre flanke

Havefasadens venstre flanke

Detalj av sydgavlen

Detalj av vindusgruppe

Detalj av gesims

Detalj av karnapp

Detalj av skorsten

Detalj av ornament

Detalj av stolpeGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no