Jugendstil i Ålesund:
Klubben, Grimmergaten 3

Denne store hjørnegården ble oppført 1904-07 for agent Johan Benoni Sæther fra Borgund ved arkitekt Einar Halleland. Også før bybrannen i 1904 var agent Sæther eier og beboer av en gård i Grimmergaten, og i nybygget innredet han også en bolig til seg og sin familie.

Fra 1932 har Aalesunds Klubselskab hatt møtelokaler i gården, som selskapet ble eiere av i 1957. Aalesunds Klubselskab ble stiftet i 1897.

Johan Sæther drev eksport av fersk fisk og sild, og han førte dessuten kolonialvarer, mel, skipsproviant og fiskeredskaper. Han førte også ”Den bekjendte Redningsvest” til ”Fabrikpriser”.

Gården er oppført i pusset tegl over tre etasjer, i sterkt skrånende terreng. Ved gatens krumningspunkt har bygningen et markant, rundt tårn. Tårnet er hovedmotiv i den asymmetriske fasadekomposisjonen. Flankene har svakt fremskutte risalitter med svaiede frontgavloppbygg. I underetasjen knytter et murpussbånd sammen de ulike vindusåpninger, døråpninger og blindvinduer. Stiluttrykket er preget av jugendstil og senhistorismens eklektiske stilbilde, særlig med enkle nybarokkformer.

Ved folketellingen anno 1910 sto Sæther som gårdens eier, og han bodde også her med storfamilie og tjenestepiker. Han leiet også ut en bolig til grosserer og innehaver av fabrikk for herreklær Ole Hagbart Jacobsen.

Kilder:
Plakett på fasaden
http://www.hovland.nu/bryllup/alesund.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
Scannede kirkebøker http://www.arkivverket.no/URN:kb_read alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Einar Halleland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av inngangsparti

Annonse for Johan Sæthers virksomhetGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no