Jugendstil i Ålesund:
Steffensengården, Hellegaten 1

Denne gården ble oppført i 1904-05 for blikkenslagermester Andreas Olai Steffensen fra Bergen, ved arkitekt Sigurd Lunde. Før bybrannen i Ålesund i 1904 hadde Steffensen et hus i Hellegaten 5.

Hellegaten 1 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, i sterkt skrånende terreng. Gatefasaden er i hovedsak symmetrisk komponert, med to like partier som hver for seg også har en symmetrisk komposisjon. Som i flere av arkitekt Lundes bygninger i Ålesund, markeres hovedaksene av markante frontgavler. I disse aksene er det ingen vinduer lengre ned. Aksene markeres av tre lange, vertikale slisser i murpussen. Første etasjes vinduer er stikkbuede, med imiterte sluttstener i puss. I annen og tredje etasje er vinduer og ornamentikk avgrenset til svakt inntrukne fasadepartier. I tredje etasje, samt i gavloppbyggene, er vinduene rundbuede. Øverst i gavlene finnes trepassmotiver med uglehode i midten. Ett av disse er forsvunnet. Stiluttrykket er jugend. Det skifertekkede taket er siden utstyrt med flere takvinduer.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 36 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde Johanne Steffensen med familie. Hun var blitt enke i 1908, da den ovenfornevnte A. O. Steffensen døde. Enken overtok blikkenslagerforretningen. Deres sønn, Andreas Olai Knudsen Steffensen, var sogneprest i flere nordnorske sogn, og hadde dessuten en eksamen i ”lappisk sprog”. Blant leieboerne her var agent og skipsmegler Lauritz Tobias Theodor Larsen, den formuende enken Anna Brandal og fiskebåtskipper Mads Seim.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
N. F. Leganger: Norges geistlighet og andre norske teologiske kandidater i fast stilling i 1925, Hanche, 1925
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon


Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no