Jugendstil i Ålesund:
Grønningsæthergården, Hellegaten 2

Denne gården ble oppført i 1904-05, for skræddermester Karl Elias Børresen Grønningsæther fra Norddal, ved arkitekt Sigurd Lunde. Også før bybrannen i 1904 var skredderen gårdeier og beboer i Hellegaten.

Gården er oppført i pusset tegl, over to fulle etasjer, i sterkt skrånende terreng. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med noen små unntak. Flankene utgjør fasadens hovedmotiver, med sine frontgavlmotiver og rundbuede vinduer. I første etasje er et parti rundt inngangen trukket tilbake i en uvanlig nisje. Vinduene i denne etasjen er stikkbuede, med markerte overdekninger og ”sluttstener” i puss. Fasaden er ellers meget enkelt artikulert, med enkle, inntrukne brystningsfelter, vertikale slisser i pussflatene og en nokså kraftig gesims. Det skifertekkede taket er siden utstyrt med takarker. Stiluttrykket er en enkel jugendstil, beslektet med flere av arkitekt Lundes bygninger i Ålesund.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 33 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gårdeier Grønningsæther med familie, og blant leieboerne var gatefeier Hans Sandebakken, transiler Edvin Grønningsæther og frukthandler Lauritz Larsen.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://www.familysearch.org/Jugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no