Jugendstil i Ålesund:
Keiser Wilhelms gate 32

Denne hjørnegården til Kiperviktorvet ble oppført 1904-06 for handelsborger og kolonialagent Ole Edvard Petersen Erstad fra Skodje ved arkitektene Rivertz og Jürgensen.

Rørlegger Peter O. Kristiansen drev sin omfattende virksomhet i gården, hvor han også var beboer. Under hans personlige ledelse – som det heter i en annonse – ble alt arbeide utført praktisk, haandværksmessigt og pent. Dette gjaldt alle typer ledniniger, til vann og til gass. Han førte dessuten en mengde varer i sin forretning, som gassartikler, kokeapparater, brannslanger og badekar, og ikke minst ”Byens største Lager af alt til Vandklosetarrangement henhørende”.

Gården er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, med brukket hjørne. Den korte fasaden mot Keiser Wilhelms gate er symmetrisk komponert, med et arkoppbygg som markering av den brede midtaksen. Fasaden mot Kiperviktorvet er asymmetrisk komponert, med inngangspartiets akse som hovedmotiv. Både denne aksen og hjørnet krones av smale arkoppbygg. Stiluttrykket er en meget enkel jugendstil preget av senhistorisme.

Fasadenes tre arker har alle ankerjern, blant annet ”G. W. ” og ”1905”. Initialene står nok for kjøpmann Gerhard Andreas Woldsund, som en tid holdt til i gården. Han kan ha vært eieren ved gårdens ferdigstillelse.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården i alt 38 beboere fordelt på 8 leiligheter. Her bodde ovenfornevnte Woldsund med familie, og blant leieboerne var cafévertinne Oline Warmbo, urmakermester Johan Scheyder og fiskeskipper Knut Vaagnes.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.no
Adressebok 1909
http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=3204 (død link)Jugendstil i Ålesund

Rivertz & Jürgensen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Annonse for Kristiansens rørleggervirksomhetGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no