Jugendstil i Ålesund:
Eidsviggården, Keiser Wilhelms gate 36

Denne gården ble oppført i 1906-07, for kjøpmann og agent Carl Johan Berntsen Eidsvig fra Skodje, ved arkitekt Michael Slettebø. Kjøpmann Eidsvig hadde før bybrannen i 1904 en gård i Torggaten. Allerede i tenårene, på 1860-tallet, var han handelsbetjent i Ålesund. Han var far til komponisten Bjarne Eidsvig.

Gården er oppført i pusset tegl, over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade hvor midtaksen har bredere vinduer. I annen etasje er vinduene forbundet med sirlige bånd i murpussen. Under vinduene er felter med stilisert ornamentikk. Mellom vinduene er små felter med svanefigurer. Tredje etasjes vinduer forbindes med et noe kraftigere bånd, og har forenklede, stiliserte overdekninger. Gesimsens konsoller er utformet som enkle ansiktsmasker. Stiluttrykket er en nøktern jugendstil. Bygningens første etasje er forandret i flere omganger, og avviker sterkt fra det opprinnelige uttrykket.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 20 beboere fordelt på tre leiligheter. Her bodde familien Eidsvig, og blant leieboerne var sersjant og sakførerkontorist Carolus Stadheim og sjømann Peder Eriksen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Odd Thorson – Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Michael Slettebø

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av vindu

Ornamental detaljGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no