Jugendstil i Ålesund:
Kipervikgaten 12

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1906, for blikkenslager Herman Alrik Helgesen fra Bergen og hattemakermester Heinrich Carl Julius Bregartner fra Altona i Tyskland, ved arkitekt Sigurd Lunde.

Allerede i 1870-årene leiet Bregartner husrom i Helgesens gamle gård i Kipervikgaten. Før bybrannen i 1904 hadde de imidlertid hver sin gård i samme gate. Etter bybrannen lot også Helgesen oppføre en gård i Keiser Wilhelms gate 41. Kipervikgaten 12 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade. Her avviker første etasje, med sine små butikklokaler, hvor smale inngangsdører og store butikkvinduer danner en egen rytme. Midtaksen har ingen vinduer, men er markert med tre smale slisser i murpussen. Øverst markeres aksen av en rundt frontgavl med avtrappet bekroning og kvartvinduer. Ytterflankene har brede vinduer. I de to øverste etasjer, samt i gavloppbygget, finnes rik og karakteristisk blad- og blomsterdekor. Stiluttrykket er jugend, i en variant som er typisk for arkitekt Lundes arbeider i Ålesund.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården seks beboere fordelt på to leiligheter. Her bodde blant andre bestyrer i vinforretning Johan Pettersen og kasserer i fiskeforretning Johan Sæther.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavlparti

Detalj av vindu i tredje etasje

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no