Jugendstil i Ålesund:
Heggengården, Kirkegaten 15

Denne gården ble oppført i 1905-06 for agent og kjøpmann Monrad Bernhard Heggen, ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg, Heggen hadde fra 1893 ”bicycleforretning” i Ålesund. Han drev fra begynnelsen import av merket ”Raleigh”.

Gården er oppført over tre fulle etasjer i pusset tegl, med forblending av grovhugget bruddsten i første etasje. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med tårnoppbygg i høyre flanke og balkongenes plassering som avvikende elementer. Første etasje har rundbuede åpninger, vekselvis store og små. Det brede midtpartiet har en høy, svungen frontgavl, med en jugendfortolkning av det palladianske vindusmotiv. Øverst i frontgavlen finnes et av Schytte-Bergs karakteristiske ”knutemotiver”. Pussflatene er stedvis brutt av partier i grovhuggen sten. De sammensatte overdekningene i annen etasjes flanker, samt balkongenes artikulering, i både mur og smijern, finner man igjen i andre arbeider av denne arkitekten. Stiluttrykket er en ren Ålesund-jugend.

Ved folketellingen anno 1910 bodde familien Heggen i den ene av gårdens to leiligheter. Sykkelhandler og gårdeier Monrad bodde her med sine foreldre og søsken. I den andre leiligheten bodde advokat Trygve Klausen og familie. Trygve Klausen var medstifter av King’s Bay kullkompani, og dermed også med på grunnleggelsen av Ny-Ålesund, Svalbard.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
http://no.wikipedia.org/wiki/Ny-Ålesund
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=117443
Adressebok 1900
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Hagbarth Schytte-Berg

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavl

Detalj av fasadeparti med balkongGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no