Jugendstil i Ålesund:
Gjetnæsgården, Kirkegaten 27

Denne leiegården ble oppført 1904-05, for smedmester Martinus Lassesen Gjetnæs fra Bolsø, ved arkitekt Sigurd Lunde. Gjetnæs etablerte seg som smed i Ålesund i 1850-årene og hadde også i 1860-årene en gård i Kirkegaten.

Kirkegaten 27 er oppført over tre fulle etasjer i pusset tegl, og har en symmetrisk komponert gatefasade med større avvik fra symmetrien i første etasje. Både midtaksen og flankene har parstilte vinduer. Horisontale fasadebånd er svakt markert, og vindusoverdekningene er artikulert som stiliserte felter. En svungen frontgavl utgjør fasadens hovedmotiv. Den er artikulert ved et ovalt vindu og årstallet 1905, og stukkdekor utført som solsikkepregede motiver. Den barokkpregede gavlen er flankert av mer middelalderske stukkavslutninger. Stiluttrykket er en enkel jugendstil, preget av senhistorismen.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 22 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gårdeier Gjetnæs med familie, og blant leieboerne var stenarbeider Petter Rødseth, maskinist Peder Rødseth og agent Knud Almås.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i ˆÖlesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://www.alesund.kommune.no/Jugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavloppbyggGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no