Jugendstil i Ålesund:
Kvalsundgården, Kongens gate 1

Denne hjørnegården ble oppført i 1905-06 for kjøpmann og fiskegrosserer Robert Johan Sæmundsen Kvalsund fra Herøy, ved arkitekt Einar Halleland. Kvalsund drev eksportforretning, agentur og kommisjon, og etablerte seg i Ålesund i 1880-årene, etter en tid å ha vært ”butikdreng” på Strømsnes. Før bybrannen leide han lokaler i Notenesgaten. Kvalsund hadde både forretning og bolig i gården, og lot også oppføre en havnebygning samtidig, ved samme arkitekt. I tiden rundt 1904 var han varaordfører i Ålesund, og var i 1910 med på etableringen av Den Vesten- og Nordenfjeldske skipshypotekforening for fiskefarkoster.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne. Gatefasaden er symmetrisk komponert. Butikkfasaden i første etasje er sterkt endret fra det opprinnelige utseendet. I annen og tredje etasje er de smale vindusaksene regelmessig distribuert, adskilt av høye pilastre. Midtpartiet fremheves av et lavt gavloppbygg med buevindu. Den smale kortfasaden er også symmetrisk komponert, med en liten, avrundet frontgavl med ovalt vindu. Der huset knyttes sammen med havnebygningen er det senere satt opp balkonger. Huset har et høyt, valmet mansardtak tekket med skifer.

Stiluttrykket er nybarokk preget av jugend.

Havnebygningen har en symmetrisk komponert fasade som domineres av det brede midtpartiet med en høy, kraftig gavl. Bygningen er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje. Stiluttrykket er jugend. Midtpartiet hadde opprinnelig åpne porter for inn- og utlossing av varer. Her er det senere satt inn store vinduer.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/
http://www.familysearch.org/Jugendstil i Ålesund

Einar Halleland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Huset og gateløpet

Hovedbygningen og havnebygningen

HavnebygningenGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no