Jugendstil i Ålesund:
Hoffmannsgården, Kongens gate 11

Denne store forretningsgården ble byggemeldt i 1905 for Eiendomsselskabet Hoffmannsgården ved Hans Pedersen Mittet etter tegninger utført av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Mittet var disponent og eier i Spilkevigs not- og snørefabrik, som hadde utsalg i gården.

Her etablerte Ole Hagbart Jacobsen fra Kristiania sin konfeksjonsfabrikk i 1906, en virksomhet Jacobsen selv omtalte som "landets første spesialfabrikk i finere herrekonfeksjon" allerede i 1893. Fabrikkens navn var Adonis a/s, og på sitt største hadde den omkring 100 ansatte.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer. I første etasje har gården store, kurvehankbuede forretningsvinduer innfattet med finhuggen granitt. Over buene fylles mellomrommene av karakteristisk, floral stukkornamentikk, forestillende tistelblader og -blomster. Fasadeflaten i annen og tredje etasje er utført i rustikert puss. I annen etasje er vinduene stikkbuede, og i tredje etasje rette. Fasaden er symmetrisk komponert, med smalere vinduer i flankene. Disse har i annen etasje en samlende, stor bue i overkant. Fasadens midtparti er forhøyet i en myk bue, og langs hele gesimsen løper et bånd prydet med tistelornamentikk, under en enkel granittgesims. I buen står teksten "O. H. Jacobsen". Stiluttrykket er en monumentalt anlagt jugendstil, preget av nybarokk.

Gården ble reparert for innvendige skader etter en brann i 1924. Senere er loftsetasjen påbygget store takarker.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Artikler om Ålesund ; og Årsmelding 1973: Ålesund museum, 1974 Ålesund: om by og næringsliv: Nordvest forl., 1998 http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=979 (død link) Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/



Jugendstil i Ålesund

Jens Zetlitz Monrad Kielland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtparti

"O. H. Jacobsen"

"Hoffmannsgården"

Detalj av første etasje

Detalj av tistelmotiv



Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no