Jugendstil i Ålesund:
Kongens gate 12

Denne gården ble oppført i 1904-06 for hotellvert Jens Elias Berentsens barn, ved arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Berentsen hadde ved århundreskiftet en gård i Tollbodgaten. I 1910 drev hans enke Karen Andrea pensjonat i Kongens gate 12. Et par år senere drev Ole P. Hjelle trykkerivirksomhet her. Med tiden kom gården i overrettssakfører Nils Holmboe Sødrings eie.

Kongens gate 12 er bygget i pusset tegl, over tre fulle etasjer, med et dominerende frontgavloppbygg. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med unntak for plasseringen av inngang og portrom. Fasaden i første etasje er glattpusset, med store, stikkbuede butikkvinduer. I Annen og tredje etasje er pussflaten rustikert. Vertikale bånd skiller veggflatene fra hverandre, og i de to båndene som flankerer midtaksen ligger fasadens hovedmotiv; en kraftfull solsikkeornamentikk. Frontgavlen har brutte buer og et lite vinduspar. Stiluttrykket er en karakteristisk jugend.

Gården ble fredet i 1997, og i 2006 ble den sammen med Kongens gate 10b tildelt Fortidsminneforeningens Godt vern-pris.

Kilder:
Plakett
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Jens Zetlitz Monrad Kielland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtparti

Detalj av midtparti

Detalj av solsikkeornamentikk

Detalj av inngangsparti

Annonse for Hjelles trykkerivirksomhetGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no