Jugendstil i Ålesund:
Hoffgården, Kongens gate 19

Denne sammensatte hjørnegården mot Skaregaten og havnen ble oppført i 1906-07, for grosserer og kjøpmann med sild- og fiskeforretning Henrik Hoff fra Hyllestad, ved arkitekt Sigurd Lunde. Hoff hadde før bybrannen i 1904 en gård i Tollbodgaten. Han etablerte handelsvirksomhet i Ålesund i 1890-årene, og ble etter hvert en av byens store klippfiskeksportører. I 1920 fikk han oppført et stort anlegg for tørking av klippfisk.

Kongens gate 19 ble oppført som bolig-, kontor- og butikkbygning, med fløyen mot sjøen bygget som sjøbod for fisketilvirkning. Bygningen er oppført over tre og fire fulle etasjer, hvor den lavere delen vender mot Kongens gate. Den er bygget i pusset tegl og grovt tilhugget sten, på en kantet, U-formet grunnflate. Med unntak av sjøbodens doble symmetri i heldekkende bruddsten, er gatefasadene asymmetrisk komponert, med avrundede gavloppbygg som kompositoriske tyngdepunkter. Mot Kongens gate er hjørnet rundt og forhøyet, med kobbertekket tårnhjelm. De store, buede butikkvinduene omkranses av bruddsten satt i et bølgende mønster. Gesims, hjørner og overdekninger er artikulert ved grovt tilhugne stenblokker. De ornamentale virkemidlene er ellers sparsomme, men svært delikat utført. Under tårnets smale vinduer er det innfelt partier med repeterende slyngemønstre, og under tårnets utkraging er et område artikulert med slyngende fabelmønstre påvirket av middelalderens norske drageornamentikk. Stiluttrykket er jugendstil med et nasjonalromantisk tilsnitt. Det er senere foretatt forandringer, blant annet med vinduer som ikke følger opprinnelig sprosseinndeling.

Ved folketellingen anno 1910 bodde fiskegrosserer Hoff her med sin tallrike familie. Her var også en leilighet utleiet til dampskipsmaskinist Ragnvald Østrem.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Odd Thorson – Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
Plakett
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Perspektiv fra havnen

Sjøbodfasade

Detalj av hjørne

Detalj av tårn

Ornamental detaljGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no