Jugendstil i Ålesund:
Schieldrops Hotel, Kongens gate 28

Denne eiendommen omfatter to gårder – en hovedbygning mot Kongens gate samt en bakbygning mot Storgaten – begge tegnet av arkitekt Sigurd Lunde for kjøpmann Ole Sjøsæther, som drev som herreklædefabrikant med manufaktur en gros. Eiendommen ble bebygget i 1906. Den er kjent som Schieldrops Hotel, etter Albertine Jensine Schieldrop, f. Gotaas, som drev hotell her i bygningens tidlige år. Hun var enke etter handelsborger Johan Fredrik Stevelinson Schieldrop, og etablerte etter hans død i 1873 hotelldrift i Ålesund. Anno 1900 hadde hun hotelldrift i Tollbodgaten.

Hovedbygningen er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med et dominerende midtparti. Første etasje er kvaderpusset, med vekselvis brede vinduer og smalere døråpninger, alle utført med stikkbuer. Midtaksen er smal, og understrekes av runde balkonger og en høy og smal frontgavl. Annen og tredje etasje er knyttet sammen kompositorisk gjennom vertikale bånd i grunt relieff mellom vindusaksene. Disse avsluttes oventil av kraftig ornamenterte konsollkapiteler, med tauslynger utført i stukk. Feltene over annen etasjes stikkbuer er utført i en abstrahert ornamental form, mens de avrundede vinduene i tredje etasje har kraftige, barokkpregede overdekninger ornamentert med tau, blomster, blader og stiliserte former. Gesimsen er artikulert ved et bånd med akantusblader og blomster i stukk. Som brystningsfelt til frontgavlens sammensatte vindusmotiv er et stilisert kvinnehode med flommende hår. Gavlpartiet er delt av en grunn stolpe som avsluttes oventil av et løvehode med gapende munn. Loftet er senere utbygget med to buede takarker.

Bygningen mot Storgaten er lavere, og er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer, med en lavere etasje over. Her er også fasadekomposisjonen symmetrisk, med et midtparti dominert av en høy frontgavl. Første og annen etasje bindes sammen av vertikale, svakt fremskutte bånd. Stiliserte skjold utsmykker brystningsfeltene. Midtaksen flankeres av veggpartier artikulert med vertikale slisser i murpussen. Den høye frontgavlen er utstyrt med et ovalt vindu, og er rikt ornamentert.

Stiluttrykket for hovedbygningen mot Kongens gate er en velartikulert jugendstil med barokkpreg. Fasaden mot storgaten har et enklere, mer sammensatt uttrykk, men også her gjenfinnes barokk og jugend.

Ved folketellingen anno 1910 ble hotellet drevet av ovenfornevnte kjøpmann Sjøsæther, som også bodde her med sin familie. Hotellets bestyrerinne var på denne tiden danske Anna Reidl. Blant hotellets gjester var den nederlandske gassverksdirektør Antony Bogaard, kystlos Jæger Hansen, kjentmann Erik Haukenæs og korrespondent Gunnar Olmer.

Eiendommen huset en tid Folkets hus, og har senere blitt lokaler for privatskolen Bjørknes. Under andre verdenskrig ble bygningen rekvirert av okkupasjonsmakten. Eiendommen har huset både Skansen kino (åpnet 1947) og Folkekjøkkenet. Her hadde også Sunnmøre Arbeideravis redaksjon og trykkeri en periode.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998. B. 1 : 1948-1968, Grytten, Harald, Sunnmørsposten forl., 1998
Odd Thorson – Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://www.familysearch.org/Jugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtparti

Detalj av ornamentikk og gesims

Detalj av kvinnefigur

Detalj av ornamentikk og gesims

Fasade mot Storgaten

Midtparti mot Storgaten

Detalj av fasade mot Storgaten

Detalj av fasade mot StorgatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no