Jugendstil i Ålesund:
Eidsvig-gården, Kongens gate 5

Denne store bolig- og forretningsgården, med havnehus, ble oppført i 1904-06 for den formuende huseierske og enkefrue Rebekka Eidsvig, ved arkitekt Einar Halleland, 1904-06, Rebekka Eidsvig hadde selv bolig i gården. Før bybrannen i 1904 hadde hun en gård i Tollbodgaten.

Gården er oppført over tre og en halv etasje i pusset tegl, med et midtparti som er én etasje høyere. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med parstilte vindusakser. I første etasje er det gjort omfattende endringer, slik at de opprinnelige butikkvinduenes komposisjon er gått tapt. Tredje etasjes vindusåpninger er stikkbuede. Midtpartiet er aksentuert med enkle smijernsbalkonger med geometrisk jugendpreg, samt en svungen, avtrappet frontgavl. Stiluttrykket har utgangspunkt i en monumental nybarokk, forenklet og filtrert gjennom jugendstilen. Havnehuset er meget redusert i forhold til dets opprinnelige uttrykk.

I første etasje fantes i tidlige år Jacob Drabløs’ glassmagasin og stentøyforretning. Ved folketellingen var husets boligdel dominert av to store boenheter. I den ene bodde gårdeiersken Rebekka Eidsvig, med familie, tjenestepike og diverse leieboere. Den andre var utleiet til Jacob Drabløs, som foruten en stor familie hadde både tjenestefolk og en handelsbetjent boende.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Einar Halleland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
HavnebygningenGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no