Jugendstil i Ålesund:
Avholdshjemmet, Korsegaten 6

Denne monumentale bygningen ble oppført i 1906 for Aalesunds Totalafholdsforening (Aalesunds avholdslag) ved arkitekt Einar Halleland. Halleland hadde det meste av sitt virke i Haugesund, men arbeidet i Ålesund i gjenreisningstiden. Bygningen ble reist på en tomt som var gitt i gave fra familien Rønneberg. ”Afholdshjemmet” ble etablert for”på kristent grunnlag å skape et aktivt rusfritt miljø til fordel for den enkelte og samfunnet”.

Avholdshjemmet er bygget i pusset tegl, over to meget høye etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Det brede midtpartiet danner fasadens hovedmotiv, med grupper av smale, stikkbuede vinduer i første etasje av tre akser som i annen etasje åpner seg i forsamlingssalens store, spissbuede vinduer. I den samlende gesimsen over dette står teksten ”AFHOLDSHJEMMET” i et utpreget jugend-typesnitt, flankert av stukkornamentikk utført som stiliserte blader og trær. Fasadens smale siderisalitter har begge søylebårne inngangspartier med stikkbuede åpninger. I kapitelene finnes små volutter og stiliserte solsikker. Brystningsfeltene, både i midtparti og flanker, er kraftig artikulert, barokkpreget bladornamentikk med sentrale blomstermotiver. Over flankenes altaner finnes parstile spissbuede vinduer, som leder opp mot et sirkelmotiv dekorert med symbolet til Det Norske Totalavholdsselskap, lagt i et romansk trepass med blomsterornamentikk. Frontgavlene har en bred avslutning i små rundbuer flankert av runde småspir. Taket er tekket med skifer. Stiluttrykket er meget sammensatt, med en grunnleggende nygotisk form, hvor alt ornamentalt utstyr er hentet fra jugendstilens rike register.

Bygningens lokaler har i all tid vært eiet av Aalesunds avholdslag, og er blitt benyttet av kristne organisasjoner, kulturelle lag, kor og orkestre. Forsamlingssalen er svært ettertraktet som konsertlokale.

Kilder:
Plakett
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07Jugendstil i Ålesund

Einar Halleland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av fasadeparti

Detalj av inngangsparti

Detalj av flanke

Brystningsdetaljer

Detalj av gesims

Ornamentale detaljer

Ornamentale detaljer

Ornamentale detaljer

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no