Jugendstil i Ålesund:
Lorkenesgaten 1

Denne gården ble oppført i 1907 for cigarhandlersken Olivia Cathrine Hagen, født Olsen, ved arkitekt Harald Krohg Stabell. Hun var også før bybrannen i 1904 eier av en gård i Lorkenesgaten, der hun hadde sin forretning. Hennes mann, Carl Hagen, drev agenturforretning.

Gården er oppført i tegl over tre og en halv etasje, med en gatefasade som i sin helhet er forblendet med grovhuggen sten. Fasaden er symmetrisk komponert, med et kraftig markert midtparti. Midtaksen domineres av et avrundet, hengende karnapp over to etasjer, samt et svungent gavloppbygg med et palladiansk vindusmotiv. Første etasje har store, buede butikkvinduer. Stiluttrykket er en kraftig jugendstil.

Huset er påbygget takarker, og vinduene har ikke lenger den opprinnelige sprosseinndelingen.

I 1910 tilhørte gården blikkenslagermester Knud Steffensen. På den tiden bodde han her med sin familie, og leide ut boliger til overrettssakfører Alfred Sanne og tannlege Joakim Johnsen.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Harald Krohg Stabell

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtpartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no