Jugendstil i Ålesund:
Arbeiderforeningen, Lorkenesgaten 2

Aalesund Arbeiderforening, til daglig kalt ”Arbeideren”, ble oppført i 1906. Bygningen ble tegnet av arkitektkompanjongene Rivertz & Jürgensen. Den sto ferdig til feiringen av 17. mai 1906, men ble først offisielt innviet 4. juni samme år. Foreningen ble stiftet allerede i 1864, og i 1870-årene fikk den egne lokaler.

Bygningen er oppført i pusset tegl over to og tre etasjer, med fasader mot Lorkenesgaten, Notenesgaten og Karl Eriksens plass. Hovedfasaden vender mot førstnevnte gate. Denne fasaden er symmetrisk komponert, med et høyt, søylebåret midtparti. Første etasje et kvaderpusset, med små vindusåpninger. Mellom søylene er det store vinduer over to nivåer. Søylene bærer en stor fronton med motiv fra Ålesunds sjøfartsliv. Sidefasadene er lik hverandre, med flankenes siderisalitter som hovedmotiver. Det brede midtpartiet har store, rundbuede vinduer og en lang balkong mellom flankene, Flere vinduer er formet som nøkkelhull. Stiluttrykket er svært sammensatt, utført i jugendstil med en eklektisk historisme som basis.

Arbeideren var i bruk til ulike arrangementer frem til 1970, da bygningen ble bortleiet. Ålesund kommune kjøpte den i 1983, og huset er siden det restaurert innvendig og utvendig, etter antikvariske prinsipper. I 1997 ble den fredet.

Kilder:
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicOpen;ID=1553
Odd Thorson – Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
http://www.smp.no/default.asp?page=1024&lang=1&item=964160,1Jugendstil i Ålesund

Rivertz & Jürgensen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Fasade mot Karl Eriksens plass

Detalj av fasade mot Karl Eriksens plass

Detalj av hovedfasaden

Detalj av vindu og balkong

Detalj av flankeparti

Detalj av inngang ved Karl Eriksens plass

Detalj av kapitél

Detalj av stukkornamentGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no