Jugendstil i Ålesund:
Arbeiderforeningen, Lorkenesgaten 2

Detalj av kapitél.






© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no