Jugendstil i Ålesund:
Nedre Strandgate 1

Denne hjørnebygningen ved Brosundet ble oppført i 1905-06 for Brosundets Trælastforretning, ved arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Byggesaksdokumentene bærer ikke arkitektens signatur, men byens bygningssjef Henrik Nissen henviste til Kielland som husets arkitekt.

Brosundets Trælastforretning ble etablert i 1905 av husbygningstømmermann Julius Olai Berge fra Selje og hans kompanjonger, bygningssnekker Aslak Sekkesæter fra Veøy og snekker og tømmermann Ole Andreas Olsen Tynæs. Sistnevnte trådte ut av firmaet allerede i 1906.

Julius Berge var også politiker for Arbeiderpartiet, og dessuten forligelseskommisær. Han deltok også i redaksjonen av den kortlivede avisen ” Aalesunds socialdemokrat”.

Gården er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med et spisst, forhøyet midtparti over ytterligere halvannen etasje. Første etasje har store, stikkbuede butikkvinduer, og en gesimslinje som er trukket opp over hovedinngangen. Kortsiden mot Brosundet er asymmetrisk komponert, med en markant sidegavl. Disse fasadene forbindes ved et lavt, hengende karnapp med blad- og tistelornamentikk i konsoller og brystningsfelt. Ellers er det brukt sparsomme, ornamentale virkemidler. Stiluttrykket er en enkel jugendstil.

Over forretningslokalene var det flere leiligheter. Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 20 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde blant andre den praktiserende legen Thorolf de Lange, bakersvenn Herman Nilsen og sadelmaker og tapetserer Hans Hansen.

På denne eiendommen ble det i 1929 oppført en stor torghall ved arkitekt Øivin Berg Grimnes, preget av art deco. Denne er siden revet.

Her fant man i tidlige år Ole Rundbergs Bog- og Akcidens-Trykkeri, som kunne levere ”Alle Slags Tryksager hurtig og smukt”.

Huset har senere blitt tilhold for Ålesund Skipperforening.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Adressebok 1909
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Odd Thorson – Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
Norsk Kundgjørelsestidende 1905.03.11, 1906.03.09
http://no.wikipedia.org/wiki/Aalesunds_socialdemokrat
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Jens Zetlitz Monrad Kielland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av inngangsparti

Detalj av karnapp

Detalj av blomstermotiv

Annonse for Ole Rundbergs Bog- og Akcidens-TrykkeriGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no