Jugendstil i Ålesund:
Kraasbygården, Øvre Strandgate 2

Denne hjørnegården til Prestegaten ble oppført i 1905-06 for handelsmann Julius Kraasby, ved arkitekt Sigurd Lunde. Også før bybrannen i 1904 hadde Kraasby bolig i Øvre Strandgate, i en gård eiet av ”Fru Kraasbyes arvinger”. Ved folketellingen 1910 er Julius Kraasby oppført som kjøbmand, børskommissær og konsul. Stillingen som børskommissær hadde han i 1909 overtatt etter avdøde Joakim Anderssen.

Øvre Strandgate 2 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med avrundet hjørne og asymmetrisk komponerte gatefasader. Fasadene og hjørnet har svungne frontgavler med buede overdekninger. Første etasje er kvaderpusset til brystningshøyde, og har stikkbuede åpninger. Ellers er fasadene meget enkelt artikulert, med forsiktig markerte horisontale bånd. Fasaden er også noe forenklet, og vinduene er skiftet ut. Stiluttrykket er en svært forenklet jugendstil.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 18 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde gårdeier Kraasby, og blant hans leieboere var kontorist Knut Sandø og musikkstudent Reidar Brøgger. Sistnevnte var elev av Johan Svendsen, og ble senere en anerkjent komponist, klaverlærer og kordirigent.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Ålesund : om by og næringsliv, Nordvest forl., 1998
http://snl.no/Reidar_Brøgger
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Sigurd Lunde

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon


Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no