Jugendstil i Ålesund:
Bye-gården, Parkgaten 16

Denne langstrakte gården ble oppført i 1906 for snekkermester Eduard Andreas Bye ved bygningsingeniør og utøvende arkitekt Gunnar Randers. Bye hadde også før bybrannen i 1904 en gård i Parkgaten.

Parkgaten 16 er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Midtaksen og flankene er nærmest likestilte. De avgrenses av slanke pilastre, og har brede vindusakser og markante, svungne gavloppbygg med rundbuede vinduer og små ankerjern. Vinduene i mellompartiene er smalere, og dessuten parstilte. Stiluttrykket er jugendstil med et visst barokkpreg. Den opprinnelige sprosseinndelingen av vinduene er stort sett gått tapt.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 33 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde gårdeier Bye med familie, og blant leieboerne var agent Gerhard Thorvig, stadsingeniør Eystein Jenssen og folkeskolelærerinne Aneta Wilhelmsen.

Senere ble Eduard Byes begravelsesbyrå opprettet på denne adressen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Norges handelsleksikon. 3 : Vestre handelsfelt, Oslo : Norges handelsleksikon, 1985
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Gunnar Randers

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no