Jugendstil i Ålesund:
Røysegaten 13

Denne iøyenfallende gården ble oppført 1905-07 for slakter Olai Torkelsen ved arkitektene Rivertz & Jürgensen. Olai Torkelsen var i tiden rundt bybrannen i Ålesund formann i Håndverkerforeningen.

Gården er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje, og har en symmetrisk komponert gatefasade. I første etasje er fasaden åpen, med butikkvinduer og innganger adskilt ved brede og smale pilastre. Fasadens midtparti domineres av den høye, svungne frontgavlen, og understrekes av den smijernsdekorerte balkongen som prydes av stiliserte former og musikkinstrumentet lyre. I annen etasje forbindes de rundbuede vinduene horisontalt ved et bånd i puss og stukk, ornamentert med et kraftig bladmønster. Langs takgesimsen løper et bredt ornamentalt bånd prydet med blader og bær i ranker. Arkoppbygget kjennetegnes ved tre smale vinduer omgitt av stiliserte, dekorative elementer. Taket er skifertekket. Stiluttrykket er en rik jugendstil.

Gården ble bygget for beboelse, og hadde dessuten snekkerverksted og butikklokaler. I bakgården var det opprinnelig uthus og vedbod.

Omkring 1911 hadde garvermester Torkel Torkelsen tilhold her. Han var far til byggherre Olai Torkildsen. Firmaet Monsen & Co. A/S hadde lenge tilhold i gården.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998. B. 1 : 1948-1968, Grytten, Harald, Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Aalesunds haandverkerforening gjennom 100 år: 1851-1951, Stensager, Peter, Aalesund, 1951
Sunnmørsposten forl., 1998
http://www.smp.no/nyheter/article317252.ece
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Rivertz & Jürgensen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtpartiet

Detalj av vinduer og balkong

Detalj av vinduer

Detalj av gesims

Detalj av lyremotiv

Ornamentale detaljer

Ornamentale detaljer

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no