Jugendstil i Ålesund:
Skaregaten 9

Denne hjørnegården til Nygaten ble oppført i 1905-06 for kjøpmann Johan P. Petersen ved arkitekt Einar Halleland.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, i sterkt hellende terreng. Gatefasadene har regelmessig distribuerte vindusakser, og knyttes sammen av et kraftig, oktogonalt hjørnetårn med lavt tak. Det brukne hjørnet understrekes av en liten, konsollbåren balkong. I første etasje er det store, avrundede butikkvinduer. I tredje etasje er overdekningene markert som kvadrerte buer. Tårnets vinduer er kurvehankbuede, og danner et mønster som gjentas i den bølgende gesimsen. Stiluttrykket er en barokkpreget jugend. Dette er blitt noe forenklet ved utskiftning av vinduer.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 28 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde blant andre tolloppsynsmann Jakob Parelius Karlsen, forretningsfører i avis Hans Aarnes og handelsmann med kolonialforretning Moses Steinfeld. Sistnevnte deltok ved stiftelsen av Det mosaiske trossamfunn i Trondheim i 1905. Tre år senere etablerte han en herreekviperingsforretning i Bergen, men allerede året etter overtok han svigersønnens forretning i Ålesund.

Hans Aarnes regnes som en foregangsfigur innenfor nynorsk skriftkultur. Foruten å skrive prosatekster og skuespill, var han redaktør og redaksjonsmedlem i flere av de ledende nynorsktidsskriftene, for eksempel Nynorsk Vekeblad.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
http://www.jodiskemuseum.no/site/1900/trosamfunn.html
http://laksovprisen.no/familien-laksovscheer-krigen
http://snl.no/.nbl_biografi/Hans_Aarnes/utdypning
http://www.nyttiuka.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://www.alesund.kommune.no/Jugendstil i Ålesund

Einar Halleland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no