Jugendstil i Ålesund:
”Banken”, St. Olavs plass 1

Denne hjørnegården ble oppført 1905-06, for frøken Elise Storm Erichsen, ved arkitekt Christian Fürst.

Bygningen er oppført over to og en halv etasje i skrånende terreng, og har brukne hjørner. Foruten hovedfasaden mot St. Olavs plass, vender gården mot Løvenvoldgaten og Grimmergaten. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med en bred midtrisalitt som hovedmotiv, avgrenset av kvadrerte pilastre i huggen natursten. Risalitten avsluttes av en bred, brukket barokkgavl med svai. Huset har skifertekket mansardtak med flere kobbhus. Fasadene er forblendet med råkopp, og har store vindusåpninger i første og annen etasje. Første etasjes vinduer er stikkbuede. Vinduene er ellers beskjedent artikulert, med sålbenker i finhuggen sten. I arkitraven er innfelt små, kvadratiske vinduer, i partstilt orden. Stiluttrykket er en barokkpreget jugendstil.

Huset ble oppført som bank og bolighus. Først holdt Landmandsbanken til her, og deretter Aalesunds Sparebank. Senere har andre bankvirksomheter avløst disse. Bygningen fikk et stort tilbygg i full høyde mot syd i 1979, utført i tilpassede materialer og formspråk, dog med noe mørkere sten. Arkitekt var Mathias Aasen. I 1995 ble bygningen fullstendig ombygget innvendig, og dessuten gitt ny bakfasade mot Grimmergaten, ved arkitekt Odd Slyngstad.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 12 beboere, fordelt på tre leiligheter. Her bodde gårdeiersken, samt hennes søster, musikklærerinnen Gina Erichsen. Blant Elise Erichsens leieboere var utskiftningsformann Gerhard Grønningsæter og café-bestyrerinne Margrethe Hargaut.

Kilder:
Plakett
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Christian Fürst

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
PerspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no