Jugendstil i Ålesund:
Mjelvagården, Storgaten 23

Denne hjørnegården til Einarvikgaten ble oppført i 1905-06 for slaktermester Andreas Pedersen Mjelva fra Grytten, ved arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Ved århundreskiftet hadde Mjelva en gård på samme sted, da med adresse Einarvikgaten. Mjelva fikk dessuten oppført Kongens gate 17 i 1905, også denne etter arkitekt Kiellands tegninger. Mjelva reiste i 1870-årene til Tyskland for å få sin utdannelse der, og etablerte seg deretter som slakter og pølsemaker i Ålesund.

Gården er oppført i pusset tegl i sterkt hellende terreng, og har fasadehøyde fra to til tre og en halv etasje. Gården har et avrundet hjørne med tårnoppbygg. Hovedfasaden mot Einarvikgaten er grunnleggende symmetrisk komponert, med en smalere akse mot hjørnepartiet. Midtpartiet krones av en spiss frontgavl med blomsterornamentikk og påskriften ”Anno 1905”, og har fire smale vinduer. I gavlpartiets blomsterkrans sto opprinnelig byggherrens initialer, ”AM”. Underetasjen har store, stikkbuede butikkvinduer, og mellom disse er smalere, elegant utformede inngangspartier ornamentert med vinranker. Annen etasje har stikkbuede åpninger, og stedvis grupper av smale vinduer. Mot Storgaten har etasjen butikkvinduer. I tredje etasje er vinduene gruppert på samme måte som i etasjen under. Her pryder en svungen smijernsbalkong hjørnet. Den kortere fasaden mot Storgaten har et symmetrisk hovedledd, som domineres av et gavloppbygg med rundbuet vindu. Huset har høye, egenartede skorstener. Stiluttrykket er jugendstil.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 34 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde slagtermester Mjelva og hans tallrike familie. Blant leieboerne var innehaverske av kaffistove Bertha Karoline Gaustad, cafévertinne Karoline Pedersdatter Solemdal og sersjant og politikonstabel Lars Knudsen Sætre.

I mange år hadde Kafé Stjernen sitt tilhold i gården.

Gården er fredet.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Riksantikvaren
Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998. B. 2 : 1968-1998, Grytten, Harald : Sunnmørsposten forl., 1999
Artikler - om byen, folk og museet ; pluss Årsmelding 1977 : Aalesund museum, 1978
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Jens Zetlitz Monrad Kielland

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av hjørneparti

Detalj av frontgavl

Detalj av inngangsparti

Detalj av inngangsparti

Detalj av inngangsparti

Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no