Jugendstil i Ålesund:
Stamnæssgården, Storgaten 9

Denne store hjørnegården til Rasmus Rønnebergs gate ble ferdigstilt i 1907, og oppført for gullsmed John Stamnæs ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Stamnæss hadde før Ålesunds bybrann i 1904 tilhold i skredder Olsens gård i Storgaten. Firmaet John Stamnæss A/S har vært holdt i hevd gjennom flere generasjoner av etterkommere.

Stamnæssgården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne med tårnoppbygg. Gatefasadene er asymmetrisk komponert, med en første etasje som domineres av store, kurvehankbuede butikkvinduer. Den omrammende stukkbelistningen har avrundede hjørner og enkle sluttstensimitasjoner. Gesimsbåndene er forenklet til smale, horisontale striper. I tredje etasje er stukkornamentikken gitt enkle, runde former omkring vinduenes overkanter. Hjørnet har avrundede balkonger med stilisterte smijernsformer. Over disse kneiser tårnoppbygget med en enkel, skifertekket kuppel. Stiluttrykket er en karakteristisk Ålesund-jugend.

I hovedfasaden er senere deler av takflaten og gesimsen brutt av en loftsutbygging med altan.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 23 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gullsmed Stamnæss med familie, og blant leieboerne var syforretningsinnehaverske Berentine Hegdal, fotograf Herman Julius Haagensen, lærerinne ved Hesselbergs privatskole Johanne Høeg og tranhandler Trygve Jervell. Sistnevnte ble kalt Ålesunds ”trankonge”, og var blant medstifterne av Kings Bay Kull Company på Svalbard. Han hadde også boligen Jervellhaugen, en tømmervilla som ble kjøpt fra en verdensutstilling i Paris.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Ålesund : om by og næringsliv, Ålesund : Nordvest forl., 1998
http://no.wikipedia.org/wiki/Ny-Ålesund
http://www.jervellhaugen.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Hagbarth Schytte-Berg

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av tårnparti

Detalj av balkong og vindu

Detalj av butikkvinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no