Brødrene Boelens

Alphonse og Victor Boelens samarbeidet en kort periode omkring århundreskiftet. De har tegnet det udaterte 421 Chaussée d'Alsemberg, og i 1900 11 avenue Jef Lambeaux. Det sistnevnte har tydelige likhetstrekk med Alphonse Boelens' 135 avenue Brugmann. Vi ser her en påvirkning fra nygotikken, og den tradisjonelle, smale fasaden.

Alphonse Boelens (d. 1936)
Svært få opplysninger om denne arkitekten er bevart. Man vet at han samarbeidet med sin bror omkring 1899­1900, og at han tegnet noen hus på egenhånd. Fra 1903 har vi 103 avenue Besme og husrekken 7 til 15 rue Peter Benoit. Fra 1906 praktiserte han i bydelen Ixelles. Blant arkitektens udaterte bygninger kan nevnes 135 og 535 avenue Brugmann.

Victor Boelens (1872-1955)
Victor Boelens etablerte seg som selvstendig praktiserende arkitekt omkring 1901, etter å ha samarbeidet med sin bror, Alphonse i 1899-1900. Han utga boken L'Architecture Pratique i 1902, og det første huset fra hans hånd finner vi i 11 rue Goosens, 1903. Han var betydelig mer produktiv enn sin bror. Hans viktigste arbeider er 177 rue de Carmélites, u. å., der fasadens øvre vindu er dannet av en sirkel, mens vi både ser trekk fra barokk og gotikk i fasaden ellers. Ellers tegnet han husene 741-743-745 Chaussée de Waterloo, 1904.

Geir Tandberg Steigan
Brødrene Boelens: 

11 avenue Jef Lambeaux[tilbake]


© 1999 arc!