Paul Cauchie (1875-1952)

Cauchie arbeidet stort sett som dekoratør. Utover hans mange fasadedekorasjoner, utførte Cauchie én eneste bygning. Denne var hans egen bolig og atelier (1905), 5 rue des Francs. Cauchie oppviser en langt større påvirkning fra Charles Rennie Mackintosh/Margaret Macdonald Mackintosh enn hva som er vanlig i Brussel. Huset preges av en gjennomgående rettvinklet geometri, og er dekorert med stiliserte kvinneskikkelser. Huset er et særsyn i Brussel, og var så godt likt av Tintins tegner Hergé at han foreslo huset som tegneseriemuseum for å få det bevart. Tegneseriemuseum ble det ikke, men godt bevart er det, I hovedstuen vendt mot gaten er man omkranset av kvinneskikkelser som illustrerer menneskets fem sanser.

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Maison Cauchie[tilbake]


© 1999 arc!