Paul Hamesse (1877-1956)

Paul Hamesse arbeidet som ung som assistent for sin far, som var landskapsmaler, sammen med sine to brødre. Først i 1898 tegnet han sin første art nouveau-bygning, i 103 rue Charles Quint, og Hamesse ble snart temmelig produktiv. Som i den første bygningen holdt han en streng linjeføring i fasader og elementer, gjerne med geometriske elementer. Dette er tydelig i fasaden til Pharmacie du Bon Secours, 160 boulevard Anspach, ca. 1905. Her har Hamesse ikke tegnet bygningen, bare selve apoteket. Den enkle oppbyggingen fortsetter i 1906, i 6 rue des Champs-Elysées, der de dekorative elementene er beslektet med apotekets. En paviljong tilknyttet bygningen har et minimalistsik japansk-aktig preg.

Hamesse er mest kjent idag for restauranten som nå bærer navnet "De Ultime Hallucinatie". Det er ikke arkitekten som har tegnet bygningen, men under hans ombygging ble bygningen såpass karakteristisk at den må sies å være hans verk. I restauranten, som var innredet bolig for Cohn-Donnay, har man spesialisert seg på en art nouveau-meny som, utover et fortreffelig måltid, inkluderer omvisning i husets to nederste etasjer. Da den nåværende eieren kjøpte huset fikk han med vinkjellerens innhold, stort sett viner fra omkring 1. verdenskrig, med på kjøpet. De Ultime Hallucinatie finner man i 316 rue Royale. Som mange andre arkitekter på denne tiden tegnet også Hamesse, i tillegg til ominnredningene, butikkfasader til eldre bygninger.

Blant Hamesses mange arbeider kan forøvrig nevnes 100 rue de la Consolation og 303 avenue Jean van Volxem, begge 1906, 141 avenue des Rogations og 7 place Antoine Delporte, begge udatert. Bortsett fra sistnevnte, som er en merkelig bygning, følger de ovennevnte arbeider opp stilen fra de øvrige, gjerne med tre markerte, parallelle striper i dekoren. Paul Hamesse arbeidet omkring 1914 med visjoner om en fremtidsby, utformet med flere gateplan slik datidens fremtidsbyer gjerne var, og med art deco som dominerende stilretning.

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

160 boulevard Anspach


316 rue Royale[tilbake]


© 1999 arc!