Paul Hankar:
71 rue Defacqz, Hôtel Hankar

Til venstre: Fasaden
Under: Smijernsdekor over altanen

 

Årstall og dekor i 2. etasje


Karnappets dekor, øvre del
71 rue Defacqz: 

Konsoll under karnappet


Smijern over altanen, detalj


De fire døgnets tider er gjengitt i frisen. Tre av dem vises her.


Altanens smijern, detalj[tilbake]


© 1999 arc!