Victor Horta:
266 Chaussée de Haecht, Maison Autrique

Til venstre: fasaden
Under: Inngangsdør med "frimurertympanon"
Nederst: Vinduer i 2. etasje

 



Maison Autrique: 

Søyle under gesims, detalj

Kort film om huset, av Eminio Modesti, Real Eye.


[tilbake]


© 1999/2011 arc!/arkitekturhistorie.no