Victor Horta:
6 rue Paul-Emile Janson, Hôtel Tassel

Til venstre og under: fasaden
Nederst: Karnappet

 Hôtel Tassel: 

Smijern og vindu i "la Belle Étage"


Detalj av mesanin


Smijern, detalj[tilbake]


© 1999 arc!