Eduard Pelseneer:
53 avenue Brugmann, Les Hiboux

Til venstre: Fasaden
Under: Dekor under gesims

Vindu i 2. etasje

"Les Hiboux"

 Les Hiboux: 

Våknde ugle


Vindu i 1. etasje


[tilbake]


© 1999 arc!