Albert Rosenboom:
83 rue Faider

  Til venstre: fasade
Under: fasadedekor

83 rue Faider er den mest kjente av Albert Rosenbooms svært få art nouveau-bygninger.
83 rue Faider: 

Skoskrapen[tilbake]


© 1999 arc!