Gustave Strauven:
31 rue des Eburons

  Til venstre: fasade
Under: Detalj av vindu og gesims

 
31 rue des Eburons: 

Detalj av takkonsoll[tilbake]


© 1999 arc!