Gustave Strauven:
4 rue de l'Abdication

  Denne bygningen er ganske typisk for Strauvens uttrykk både for bolighus og forretningsgårder. Den mangefargede teglsteinen er et typisk trekk. Like utbredt er halvsirkelmotivet som danner den vertikale avslutning oppad.

Til venstre: fasade
Under: Karnapp

 
4 rue de l'Abdication: 

Detalj av smijern i 1. etasje


Detalj av luftedør og smijern i 1. etasje[tilbake]


© 1999 arc!