Paul Vizzavona (1881-1956)

Franskfødte Vizzavona fikk sin utdannelse ved l'Ecole des Arts Décoratifs i Paris under Paris-operaens arkitekt Charles Garnier. Han etablerte seg i Belgia omkring 1903, og i 1904 finner vi ham som tegner ansatt hos Victor Horta. Hans bygning i 40 rue de Roumaine er oppført i polykrom tegl, og er svært enkel, med et dominerende halvsirkelmotiv i fasaden. Ellers uttrykker han seg i en sober, barokkinspirert art nouveau, med hvite, eller svært lyse, tegl- eller stenfasader, og kontrasterende smijern. Av disse kan nevnes 101 rue Antoine Bréart (1906), 93 rue Franz Merjay (1907), 179 avenue Molière (1908), Hôtel Vandenbroeck, 176 avenue Brugmann (1908) og det flotteste, 30-32 rue du Lombard (udatert). 52 rue de Savoie er svært enkelt, og ganske symmetrisk oppbygd, med noen få organiske detaljer og genretypisk smijern. Mer livlig, og mye større, er 64 rue de la Réforme (udatert).

Vizzavona forlot i 1914 Belgia på grunn av verdenskrigen.

Geir Tandberg SteiganUtvalgte utsnitt: 

52 rue de Savoie


64 rue de la Réforme[tilbake]


© 1999 arc!