Armand van Waesberghe

van Waesberghes liv og levned er oss ganske ukjent. Han dukker opp i 1896, og forsvinner i 1902. Det er i dette tidsrommet hans arbeider i Brussel ble skapt. Armand van Waesberghe tilhørte stilmessig den samme gruppen som Ernest Blérot, under påvirkning fra Paul Hankar. De tidligste daterte eksemplene på hans stramt oppbygde fasader finner vi på square Gutenberg, i nr. 19 (1896) og i nr. 5 og 8 (1898). Av hans andre arbeider kan nevnes 52 rue d'Irlande (1899), 85 rue Faider (1900) og 55 rue Philippe le Bon (1902). Alle disse er bygget over samme lest som de tradisjonelle, smale Brussel-husene, men definerer likevel klart sin genre-tilhørighet. Enkelte av hans arbeider har et visst organisk preg, som den sistnevnte av bygnngene.

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

5 square Gutenberg


8 square Gutenberg[tilbake]


© 1999 arc!