Jugendstil i Fredrikstad:
Fredrikstad Spareskillingsbank, Dampskipsbryggen 10

Denne bygningen skriver seg tilbake til året 1872, da den ble oppført i sin opprinnelige skikkelse etter en brann på stedet. Vestsiden apotek ble etablert i bygningen i 1874, og hadde sitt tilhold her til 1883, da det flyttet til Storgaten 15. I årene fra 1876 til 1886 var også Fredrikstad Spareskillingsbank å finne i gården. Banken, som ble stiftet som en bank for småsparer i 1875 etter initiativ fra blant andre Anders Ferrand Kiær og Julius Nicolai Jacobsen, hadde deretter tilhold i byggmester Erik Olsens gård, Storgaten 3, til 1905. Det første året etter stiftelsen holdt banken til i Storgaten 2.

I 1901 kjøpte banken Dampskipsbryggen 10, og gjennomførte en gjennomgripende ombygging og fasadeendring ved arkitekt Gustav Lorentz Gulbrandsen. Bygningen er oppført over to fulle etasjer i pusset tegl, på hjørnet av Dr. Giebelhausens gate, og kjennetegnes ved det kraftig tilbaketrukne, brukne hjørnet, som utgjør fasadenes samlende hovedmotiv. Midtaksen er forhøyet i en spiss frontgavl, som omgir et rundbuet vindu. Hjørnene markeres av to små, runde tårnoppbygg, hvert med en liten kuppel. I fasadens attika finnes oppbrutte buemotiver, og i tårnene, samt i brystningsfelt og frontgavl, finnes karakteristiske florale motiver i stukk. Fasadene er enkelt artikulert. I den lange fasaden mot Dr. Giebelhausens gate er hovedinngangen artikulert ved pilarer og gavlmotiv. Stiluttrykket er jugend, med utgangspunkt i en sammensatt historisme med nyromanske og nygotiske hovedtrekk.

I husets annen etasje var det leiligheter. Her var det tre leiligheter, og ved folketellingen anno 1910 var det i alt 11 beboere her, blant dem brannmester Hartvig Henriksen, tannlege Karl Aas og sunnhetsbetjent Marinius Mathiesen.

Kilder:
Fredrikstad: bymiljøene som ble borte. 3: Byvandring i Fredrikstad, Skahjem, Svein, Øyvind Aarvig, Fredrikstad kommune
Martin Dehli – Fredrikstad bys historie, bd. III
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxArkitektur i Fredrikstad

Gustav Gulbrandsen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no