Jugendstil i Fredrikstad:
Bjørnulfgården, Storgaten 12

Detalj av skulpturhode.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no